Stomil
A A A
 

Profile lecznicze

Profil leczniczy uzdrowiska zależy od: położenia geograficznego, klimatu, jonizacji powietrza, temperatury, ciśnienia atmosferycznego i obecności naturalnych bogactw leczniczych. By leczenie było skuteczne, bodźce muszą być właściwie skomponowane i dawkowane. Decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz Uzdrowiska wskazując rodzaj zabiegu i ich ilość.

Klimat Rymanowa Zdroju jest umiarkowanie i silnie bodźcowy, o wyraźnych cechach klimatu górskiego. Czynnikiem moderującym klimat jest wilgotne powietrze, o dużej zawartości ozonu i jodu. Walory klimatyczne i - odkryte w 1876 roku - naturalne wody mineralne, stanowią tutejsze podstawowe tworzywa uzdrowiskowe.
W Rymanowie Zdroju leczy się m.in: choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia, schorzenia narządu ruchu schorzenia układu moczowego.

Mikroklimat Iwonicza Zdroju - nisko bodźcowy - jest kształtowany m.in. przez duże, zwarte obszary leśne (drzewostan o przewadze jodły i buka) oraz osłonowe zbocza. Duża ilość dni słonecznych również wpływa na złagodzenie klimatu o cechach śródgórskich. Walory klimatyczne oraz występujące tu naturalne wody mineralne i borowiny, to podstawowe tworzywa uzdrowiskowe, wykorzystywane w kuracjach.

W Iwoniczu Zdroju leczy się m.in: choroby układu trawienia, choroby ortopedyczno - urazowe, choroby reumatologiczne, choroby górnych dróg oddechowych, choroby układu, choroby, osteoporozę, otyłość, choroby skóry.