A A A
 
 
Bieszczady, Połonina Wetlińska – „Chatka Puchatka”, J. Solińskie
Bieszczady
Krasiczyn, Przemyśl
 
Dukla, Trzciana
Rymanów
Krosno
Żarnowiec, Odrzykoń
Łańcut
Bóbrka - biesiada w skansenie
Dębowiec, Miejsce Piastowe
Dębowiec, Nowy Żmigród
Haczów, Stara Wieś
Haczów, Strachocina
Iwonicz-Zdrój
Miejsce Piastowe, Dukla
Odrzykoń, Czarnorzeki
Rymanów, Rudawka Rymanowska
Sanok
Wojkówka – Browar Rzemieślniczy
 
Lwów
Bardejów, Bardejowskie Kupele
Budapeszt
Koszyce, Miszkolc, Tokaj
Sostofurdo, Tokaj
Vrbov, Preszów, Lewocza

Back Wróć

 

Print Drukuj

Wycieczki krajowe popołudniowe

Żarnowiec, Odrzykoń
Żarnowiec, Odrzykoń

Opis

Trasa wycieczki:

Iwonicz-Zdrój/Rymanów-Zdrój, Żarnowiec, Krosno, Odrzykoń, Rymanów-Zdrój/Iwonicz-Zdrój


Program

● Żarnowiec – Muzeum Marii Konopnickiej urządzone w XVIII w. dworku poetki będący darem
od Narodu Polskiego w 1903 r., a w nim ekspozycje stałe i okazjonalne związanej z  jej życiem
i twórczością. Miejsce powstania słynnej „Roty"". Otoczenie dworku stanowi malowniczy i obszerny park z rzadkimi gatunkami drzew i krzewów

● Odrzykoń – na kamiennym wzgórzu, wznoszą się częściowo odrestaurowane ruiny gotyckiego zamku rycerskiego „Kamieniec"" Jego celem była ochrona południowych granic kraju przed napadami
z Rusi i Węgier. Związany z wieloma legendami i historiami. Jedna z nich mówiła o sporze o mur graniczny i studnię, pomiędzy właścicielami zamku dolnego Firlejami, a Skotnickimi posiadaczami górnego. Wydarzenia zainspirowały Aleksandra Fredro do napisania słynnej komedii „Zemsta""Galeria
 
Print Drukuj

Wycieczki krajowe popołudniowe

Odrzykoń, Czarnorzeki
Odrzykoń, Czarnorzeki

Opis

Trasa wycieczki:

Iwonicz-Zdrój/Rymanów-Zdrój, Krosno, Odrzykoń, Czarnorzeki, Krosno, Rymanów-Zdrój/Iwonicz-Zdrój 


Program

● widokowa trasa przebiegająca przez Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, eksponująca największe osobliwości i atrakcje turystyczne regionu, usytuowane na szczytach wzniesień czyli „Kamieniec"" i „Prządki""

● Odrzykoń – na kamiennym wzgórzu, wznoszą się częściowo odrestaurowane ruiny gotyckiego zamku rycerskiego „Kamieniec"" Jego celem była ochrona południowych granic kraju przed napadami
z Rusi i Węgier. Związany z wieloma legendami i historiami. Jedna z nich mówiła o sporze o mur graniczny i studnię, pomiędzy właścicielami zamku dolnego Firlejami, a Skotnickimi posiadaczami górnego. Wydarzenia zainspirowały Aleksandra Fredro do napisania słynnej komedii „Zemsta""

● Czarnorzeki – Rezerwat Przyrody Nieożywionej „Prządki"" obejmuje grupę ostańców skalnych,
o wysokości do ponad 20 m, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, który
pod wpływem erozji przybrał oryginalne kształty przypominające żywe istoty. Poszczególne skały posiadają własne nazwy, m.in.: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt. Nazwa rezerwatu pochodzi od legendy głoszącej, że skały są dziewczętami zamienionymi w kamień, ukaranymi za przędzenie lnu w święto Galeria
 
 
 

Back Wróć